Werkkapitaal

Het verschil tussen de vlottende activa en kortlopende schulden van een entiteit; in het algemeen de hoeveelheid cash die nodig is om de dagelijkse activiteiten van een bedrijf uit te voeren. Kopers vragen meestal om 2-3 maanden aan bedrijfsinkomsten na de transactie, zodat de eigendomsoverdracht de bedrijfsactiviteiten niet belemmert. P4i begeleidt u graag bij deze stappen aan het einde van het Due Diligence-proces.