Privacybeleid

P4i Partners AG
Sumpfstrasse 18
6312 Steinhausen
Zwitserland

Mail: info@p4i-partners.com
Telefoon (wereldwijd): +41 41 501 44 20

Zwitserse BTW nummer: CHE-100.439.997
Vestigingsplaats: Steinhausen / Zug (Zwitserland)
Bevoegde lokale rechtbank: Zug

Directeuren met vertegenwoordigingsbevoegdheid: Mark Neuhauser
Verantwoordelijk voor de inhoud: Mark Neuhauser

EU-platform van de Commissie voor online geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Volgens § 36 lid 1 nr. 1 VSBG: Wij zijn over het algemeen niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Als we kennis nemen van overeenkomstige overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid

Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet zinvol. Als wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's die door de beheerders van de site zijn gemaakt, vallen onder het Zwitserse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.