Achtergrond check

Het proces van onderzoeken en beoordelen van een individu of entiteit, gebeurt op basis van enkele criteria. Je toegewijde acquisitieteam zal alle mogelijke kopers reviewen en doorlichten. Dit is om er zeker van te zijn dat kopers geloofwaardig zijn, over het benodigde kapitaal beschikken en geen concurrentie vormen! Zodra potentiële kopers zijn doorgelicht, zal ons team “koper-verkoper gesprekken” opzetten.