Eenmalige of uitzonderlijke kosten

Dit verwijst naar kosten die atypisch zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering (zoals een onderhoudsreparatie of juridische kosten). Deze kosten zijn belangrijk bij het berekenen van de genormaliseerde EBITDA van een bedrijf, omdat potentiële kopers deze kosten na de transactie waarschijnlijk niet op zich zullen nemen.