Non-disclosure agreement (NDA) of wel Geheimhoudingsovereenkomst

Een wederzijds contract waarin partijen geheimhouding overeenkomen. P4i hecht veel belang aan discretie en vertrouwelijkheid. Alle potentiële kopers moeten een NDA onderteken voordat men gedetailleerde informatie over uw bedrijf ontvangen.