Historische prestaties

Kopers beoordelen vaak de prestaties van de afgelopen drie jaar, naast de financiële gegevens over de afgelopen twaalf maanden en toekomstverwachtingen, deze gegevens worden onder ander gebruikt om te beoordelen of het bedrijf na de overname in staat is op te schalen.