Brutowinst

Brutowinst is omzet minus de kosten van verkochte goederen. Kopers kijken naar je brutowinst om te begrijpen hoe het bedrijf is opgebouwd en in weke mate dat blijft groeien na een mogelijke transactie.