EBITDA

Afkorting voor Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; een berekening die wordt gebruikt om winst in contanten uit te drukken. In wezen is dit uw nettowinst plus extra kostenaanpassingen die een potentiële koper niet zou maken.

We gebruiken de EBITDA om uw waardering te bepalen.