Cash at Close (Cash Consideration)

Het totale bedrag aan contanten dat de verkoper van de koper ontvangt zodra de transactie is afgerond. Contant geld bij het sluiten van de transactie maakt deel uit van het “gegarandeerde gedeelte” van de fondsen in een deal en wordt beschouwd als het meest waardevolle gedeelte van een dealstructuur.

Cahs is king structureren wij onze succesvergoeding alleen op basis van wat voor u als verkoper is gegarandeerd.