Balans

Een financieel overzicht dat de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf weergeeft. Kopers gebruiken de balans om inzicht te krijgen in de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment. Hoewel relevant voor een transactie, heeft een balans geen directe invloed op de waardering, aangezien de meeste transacties volledige activa verkopen zijn.