Boekhouding op transactiebasis

Een methode van financiële boekhouding waarbij inkomsten en uitgaven worden geboekt wanneer een transactie plaatsvindt in plaats van wanneer geld wordt uitgewisseld. Het stelt een bedrijf in staat om inkomsten te boeken voordat de betaling voor de verkochte goederen of diensten is ontvangen, en uitgaven te boeken op het moment dat ze worden gemaakt.